Ouderenmishandeling tegengaan door de signalen ervan herkenbaar te maken
Het steunpunt huiselijk geweld Kennemerland vroeg ons of wij een voorlichtingsfilm over ouderenmishandeling wilden maken. De vorige film was inmiddels zwaar verouderd. Wij bekeken het iets breder en organiseerden enkele brainstormsessies om uit te vinden wat er met de nieuwe film bereikt moest worden. Resultaat hiervan werd het concept "Herken de Signalen": de kijker bekend maken met veel voorkomende signalen van ouderenmishandeling en ze zo in staat stellen die signalen te kunnen herkennen in dagelijkse situaties.
Steunpunt huiselijk geweld Kennemerland
strategie, concept, naamontwikkeling, UX/UI, visueel ontwerp, filmproductie
We lieten drie korte films maken die werden verenigd in een interactieve voorlichtingspresentatie. Deze kan zowel op locatie worden gepresenteerd, als online worden bekeken. De presentatie richt zich op het aanwijzen van de signalen van ouderenmishandeling. Door de films eerst geheel te bekijken en daarna met voorgeprogrammeerde pauzes, waarin de signalen worden geduid, krijgt de kijker goed inzicht in de problematiek. De voorlichter heeft de mogelijkheid fragmenten te herhalen, stil te zetten en extra tekst en uitleg op het scherm te tonen.
Het resultaat van dit project oversteeg al onze verwachtingen! In plaats van passief een film laten zien hebben onze voorlichters nu gereedschappen in handen om gedetailleerd op de materie in te gaan.
Yvonne Velthuizen (SHG)
Wij namen de volledige productie van het project op ons. We hebben een regisseur en scenarioschrijfster ingeschakeld en aangestuurd, de films laten produceren en de webomgeving laten bouwen. Het grafisch ontwerp is natuurlijk ook van onze hand.
Meer weten over dit project?
Een eigen project bespreken?
laten we praten
 al ons werk