Een afspraak op politiek niveau aansprekend en inzichtelijk maken
Het Techniekpact, een afspraak tussen onderwijs, bedrijfsleven en de overheid, moet de aansluiting van het onderwijs op de technische arbeidsmarkt verbeteren. Zo moet het tekort aan technisch personeel teruggedrongen worden.
Ministerie van Economische Zaken
visuele identiteit, UX/UI en visueel ontwerp, lanceringscampagne
Slem ontwikkelde de visuele identiteit en geeft alle communicatiemiddelen vorm. De identiteit is gebaseerd op techniek-beeldtaal zonder complex te worden. Voor de website ontwikkelden we de online strategie. Behalve in een berg informatie, voorziet de website ook in een groot aantal inspirerende succesverhalen en goede voorbeelden. Door dit onderling steeds aan elkaar te relateren worden verbanden duidelijk en wordt tot zelf handelen aangezet.
Voor het Techniekpact heeft SLEM een geheel eigentijdse huisstijl ontwikkeld, waar we regelmatig complimenten over krijgen. De samenwerking met SLEM kenmerkt zich door: creativiteit, snel schakelen en zeer prettig persoonlijk contact.
Erica Wortel - senior pm communicatie Techniekpact
De ondertekening van het pact vond plaats in Nemo waarvoor het daadwerkelijke ondertekenmoment door ons werd bedacht; Alle ondertekenaars kregen een iPad waarop zij digitaal het pact konden ondertekenen. De ingevulde namen werden op grote schermen in de zaal weergegeven en nadat iedreen zijn naam had ingevuld startte er een feestelijke animatie om het startsein te geven. Het moment haalde alle journaals.
Meer weten over dit project?
Een eigen project bespreken?
laten we praten
 al ons werk